Seminarier


Med min dubbla bakgrund som filmare och jungiansk terapeut har jag utarbetat seminarier, som med hjälp av en film kan ge "kött och blod" åt psykologiska sammanhang och hjälpa oss att bättre förstå det mänskliga psyket.

Seminarierna består av en inledande föreläsning och visning av filmen i sin helhet. Därefter återvänder vi till filmen, scen för scen, och närgranskar vad det egentligen är som sker under det som synes ske, vad vi ser och vad vi speglar.

I allmänhet sträcker sig dessa seminarier över en kväll (inledning samt visning av filmen) samt en heldag för djupare analys och diskussion.


Filmer jag hållit seminarier kring:

 1. Bagdad Café av Percy Adlon
 2. Smultronstället av Ingmar Bergman
 3. En ängel vid mitt bord av Jane Campion
 4. Den goda viljan av Bille August manus Ingmar Bergman
 5. Spegeln av Tarkovskij
 6. Gycklarnas afton av Ingmar Bergman

Egna filmer jag hållit seminarier kring (dessa är i allmänhet halvdagsseminarier):

 1. Mod att leva
 2. Om den mänskliga själens värdighet
 3. Om Tro
 4. Om Hopp
 5. Om Kärlek

Dessa seminarier som samtliga handlar om människans existentiella grundvillkor börjar med en kortare inledning, därefter visning av filmen samt efter en kaffepaus möjlighet till gemensam diskussion kring de frågor som filmen aktualiserat.