Publikationer


En Dödsdömd har rymt
(Kedjebrev, Föreningen Kedjan, 1992)
en symbolisk analys av Robert Bressons film.

Dialogue with an Angel
(eget förlag, 1998)
avhandling vid CG Junginstitutet i Zürich
kring film och jungiansk psykologi

Vem är jag i kosmos?
Om jaget och det omedvetna
(Svenska CG Jung Stiftelsens Småskriftserie, nr V, 1999)
Vem är jag i kosmos? finns att läsa på nätet:
PDF (öppnas i nytt fönster)

Om det onda
Om skuggan och det ondas väsen i CG Jungs psykologi
(Svenska CG Jung Stiftelsens Småskriftserie, nr 7 2003)

Tro, Hopp och Kärlek
Tidskriften Victor nr 11-12 (2004)
Beskrivning av framväxten av filmtrilogin Tro, Hopp och Kärlek
samt texter ur filmerna

Diverse artiklar i dagspress och tidskrifter