< Tillbaka


Möte med Bengt NermanDel 1 Dikterna och den skapande processen

Bengt Nerman läser och kommenterar några av sina dikter ur diktsamlingen
talade dikter (1964) samt beskriver hur en skapande process kan se ut.
(48 min)


Del 2 Samhället och Existensen

Bengt Nerman beskriver vad som bör vara grunden i en demokrati, nämligen
synen på människan och hennes värde. Han berättar om sitt arbete på
Journalisthögskolan och gör en kritisk analys av massmediernas roll i vårt
samhälle.
(47 min)


Del 3 Till frågan om Guds hand eller Att stå
skälvande invid skapelsens tå

Bengt Nerman berättar om sin essä Till frågan om Guds hand, i vilken han
framhåller bildens och symbolens betydelse i religionens språk.
(10 min)