< Tillbaka


I det förflutnas spegel

En retrospektiv betraktelse över Vietnamkriget.
Ett överlämnande till min dotter och nästa generation av de upplevelser, erfarenheter och
bilder jag bär med mig från Vietnam.
(1988) 65 min.