Föreläsningar


1 Kris och skapande
2 Om manligt och kvinnligt i C.G. Jungs psykologi
3 Ikarosmyten - kan den hjälpa oss att förstå dagens utbrändhetsfenomen?
4 Drömmens språk - om drömmar och drömtolkning enligt C.G. Jung
5 Drömmar och identitet
6 Gud, Jung och den moderna människan
7 Den kvinnliga principen i liv och skapande
   m.fl.

Samtliga föreläsningar bygger på mitt djupa intresse för existentiella, politiska och psykologiska
frågor och sammanhang.
De har den jungianska psykologin i botten samt speglingen av denna i myt, bild och verklighet.
Föreläsningen varar i allmänhet 45 - 50 min och öppnar därefter för en gemensam diskussion.


Länkar:

C G Jungstiftelsen i Sverige
Centrum för Jungiansk psykologi
Filosoficirkeln